Menu Tutup
PENGAKUAN IMAN RASULI

 

Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Tuhan Kita.

Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria.

Yang menderita dibawah pemerintahan Pontius Pilatus,

Disalibkan mati dan dikuburkan, turun kedalam kerajaan maut.

Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.

Naik ke sorga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa.

Dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus.

Gereja yang Kudus dan Am

Persekutuan orang kudus.

Pengampunan dosa.

Kebangkitan tubuh.

Dan hidup yang kekal.

Amin.

Tuangkan talenta menulismu di website ini!
Ayo melayani melalui tulisan!
Tuangkan talenta menulismu di website ini!
Ayo melayani melalui tulisan!
Tuangkan talenta menulismu di website ini!
Ayo melayani melalui tulisan!